KONTINGENT SÆSONEN 2022/ 2023

Kontingent er pt. kr. 250,- kr. pr. sæson (1. oktober 2022 - 30. april 2023), og et indmeldelsesgebyr for nye medlemmer kr. 150,-.

Det indbetales til  Spar Nord på konto:

9006 4563287247

Oplys venligst din e-mailadresse ved indmeldelse, så du er sikker på, at få informationer o.lign. i foreningen.

HUSK at orientere om eventuel ny mailadressse.

Kontingent for sæsonen 2022/2023 skal betales SENEST DEN 20. OKTOBER 2022.

Kontingent 2021/2022

Kontingentet er pt. 250 kr/sæson og et indmeldelsesgebyr på 150 kr.

Oplys gerne din e-mailadresse ved indmeldelse, så du er sikker på at få information om arrangementer o.lign. i foreningen.

Kontingent for sæson 2021/22 skal betales senest den 20. oktober 2021.