Velkommen til Frederikshavn Vinterbadere

18. marts 2020

Som opfølgning på aftenens historiske udmelding fra Regeringen der samtidig blev fulgt op af en ubetinget opfordring fra Kongehuset., har bestyrelsen for Frederikshavn Vinterbadere valgt at lukke ned.
Det betyder:
At saunaen vil være lukket indtil 30. april 2020, d.v.s. resten af denne sæson. Tændes igen i begyndelsen af oktober. Herom senere.
Måneskinsbadningen den 6. april 2020 er aflyst.
Generalforsamlingen den 22. april 2020 er aflyst og vil blive afholdt når vores dagligdag igen bliver normaliseret.
Husene Liv og Lyst vil være åbne for omklædning, men ikke for sociale tiltag. Bestyrelsen anmoder om, at er ikke på noget tidspunkt er mere end maks. 2 i et hus af gangen. Det kan senere være nødvendigt at lukke de to huse..
Husk: Pas godt på jer selv og hinanden og husk ikke at tage for let på situationen. Det er alvor. COVID-19 er særdeles smitsomt, enhver af os kan potentielt være smittebære. Vi kan alle blive ramt. Det vil vi forsøge at undgå - for enhver pris.

De bedste hilsner
På bestyrelsens vegne Tommy