Arrangementer

10-April-2019

Generalforsamling

Frederikshavn Vinterbadere indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes i Maskinhallen onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.00. Af hensyn til forplejning bedes man tilmelde sig, enten på tlf.:24250384 eller på mail til tommychristensen79@gmail.com senest d. 2.april 2019.

Dagsorden.....(i følge vedtægterne)
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag ( skal være bestyrelsen i hænde senest 2. april).
5. Fastsættelse af kontingent
6. Budget/forventning til 2019/20
7. Valg af formand og 1. bestyrelsesmedlem ( lige år)
8. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant. Kaj Hermansen og Lise Bak ( begge villige til genvalg)
9. Valg af revisor
10. Evt.

Der vil blive serveret et let måltid med øl, vin og vand.

På bestyrelsens vegne
Tommy Christensen - formand

20-Januar-2019

Fuldmånebadning

Forårets datoer for fuldmånebadning. 20/1 - 18/2 - 21/3 - 17/4. Vi mødes ved badehusene kl. 19, hvor saunaen er tændt. Som sædvanlig sørger Lise for en stegt pølse. Husk selv drikkevarer.

13-Januar-2019

Nytårskur

Traditionen tro holder vi nytårskur, i år dog i roklubbens lokale. Vi mødes kl 12.00 til et par hyggelige timer med let frokost med vand, vin og øl. Tilmelding til formanden.

12-Januar-2019

Vinterbade event Hirtshals

Vinterbadeklubben i Hirtshals holder event på husmoderstranden kl. 8.00 - 15.00. Alle er velkomne.Der vil være sauna, bål og vildmarksbad denne dag. Pris for hele dagen 100 kr. inkl. morgenmad, frokost og kaffe/kage. Se mere på vinterbade event 2019 på facebook.

20-December-2018

Fuldemånebadning

Vi mødes ved badehusene kl.19, hvor saunaen er tændt. Foreningen er vært ved en stegt pølse. Medbring selv drikkevarer.

22-November-2018

Fuldemånebadning

Vi mødes ved badehusene kl. 19, hvor saunaen er tændt. Foreningen er vært ved en stegt pølse. Medbring selv drikkevarer.

22-Oktober-2018

Fuldemånebadning

Vi mødes ved badehusene kl. 19, hvor saunaen er tændt. Foreningen er vært ved en stegt pølse. Medbring selv drikkevarer.

07-Oktober-2018

Sæsonstart

Formanden byder velkommen til en ny sæson kl 10. Saunaen er tændt og der vil være kaffe og en lille en.

06-Oktober-2018

Rengøringsdag

Rengøring/klargøring til sæsonstart. Vi starter kl 9.00. Foreningen vil være vært ved en let morgenmad og kaffe/te. Tilmelding til formand Tommy på 24250384 senest 4/10.