Forholdsregler ved benyttelse af saunaen og omklædningshusene

Velkommen til Frederikshavn Vinterbadere

18. marts 2021

Hej med jer 

I henhold til vores vedtægter skal generalforsamlingen holdes den sidste lørdag i april. Hensigten var at afholde generalforsamling lørdag den 24. april 2021, men grundet forsamlingsforbuddet, bliver vi desværre nødsaget til at udskyde den ordinære generalforsamling, indtil det igen er muligt. Vi forventer, at kunne afholde den samme dag, som vi starter næste sæson op lørdag den 2. oktober 2021. Mere herom senere.
 
Det har været en ”mærkelig” sæson uden nogen former for sociale tiltag, og en lukket sauna det meste af tiden. Bestyrelsen håber/forventer en betydelig mere ”normal” sæson 2021. Til trods for dette har vi i øjeblikket 136 medlemmer. En del har forladt os, måske på grund af den lukkede sauna. Til gengæld har vi fået 18 nye medlemmer. Stort velkommen til dem.
 
Sidste sæson 2019/20 kom vi ud med et underskud på kr. 2.316, hvilket skyldes nyt gulv i huset Liv, nye låse og udskiftning af uret i saunaen. I denne sæson 2020/21 forventer vi til gengæld et overskud på kr. 14.637, hvilket selvfølgelig skyldes en sæson uden aktiviteter og besparelse på elforbruget. Det betyder, at vi i øjeblikket har en egenkapital på kr. 65.875, hvilket bestyrelsen betragter som tilfredsstillende.
 
Har I kommentarer eller spørgsmål skal I bare skrive (tommychristensen79@gmail.com) eller ringe (24250384) til mig. I får hurtigst svar, hvis I ringer.
Jeg mangler mailadresse på en del af jer. Vil I have mails så send jeres mailadresse til mig. Pas godt på jer selv og hinanden.
 
De bedste hilsner
På bestyrelsens vegne
Tommy Christensen